Od lat rośnie rola kształcenia z zakresu gospodarki surowcami mineralnymi, co jest jednym z kluczowych zadań przewidzianych w Polityce Surowcowej Państwa. Pojawia się zapotrzebowanie na specjalistów posiadających szeroką wiedzę na temat surowców (pierwotnych, wtórnych i odpadowych), ich własności, źródeł, kierunków wykorzystania oraz technologii pozyskiwania, przeróbki i przetwórstwa. Osób znających uwarunkowania gospodarki surowcami mineralnymi oraz zasady polityki surowcowej Polski i krajów UE, a także mające praktyczną wiedzę na temat ekonomicznych i finansowych aspektów gospodarowania surowcami mineralnymi, w tym obrotu nimi. Taki zasób wiedzy oferuje w Polsce jedynie kierunek Gospodarka surowcami mineralnymi, prowadzony na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.


Na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska zdobędziesz wiedzę geologiczną z zakresu geologii ogólnej i inżynierskiej, mineralogii, hydrogeologii; prawa geologicznego i górniczego, wodnego. Zdobyte kwalifikacje pozwolą Ci ubiegać się szereg uprawnień geologiczno-inżynierskich.


Geologia jest nauką, która zajmuje się badaniem Ziemi, jej budowy, własności, historii i procesów w niej zachodzących. Studia na kierunku Geologia to przede wszystkim poznanie niezwykłości naszej planety w terenie, zrozumienie tych zjawisk, które nadają kształt naszemu otoczeniu. Wiedza geologiczna polega na umiejętności połączenia wiadomości przyrodniczych z różnych dziedzin - inaczej nie da się zrozumieć życia Ziemi i praw rządzących środowiskiem, zarówno naszym codziennym jak i tym, do którego trafiamy wyjątkowo, czy będą to lodowce Antarktydy, czy też głębokie wyrobiska kopalniane.

 

W trakcie studiów:
Program studiów na kierunku Geologia obejmuje przedmioty stanowiące podstawę geologii (chemia, fizyka, matematyka, informatyka), kilkanaście geologicznych przedmiotów kierunkowych, przedmioty ogólne (filozofia przyrody, ochrona i kształtowanie środowiska, prawo geologiczne), języki obce oraz zajęcia terenowe. Zajęcia obejmują również wykłady, ćwiczenia, laboratoria oraz seminaria.
 

Po studiach:
Po studiach na Geologi można znaleźć zatrudnienie w państwowej służbie geologicznej, przedsiębiorstwach geologicznych i geofizycznych, komórkach poszukiwawczych i wydobywczych koncernów naftowych, geologicznej obsłudze kopalń, administracji państwowej (komórki ochrony środowiska i geologii od szczebla gminy po urzędy wojewódzkie), placówkach naukowych na wyższych uczelniach oraz w Polskiej Akademii Nauk.