politechnika lodzkaUroczysta Gala wręczenia Certyfikatów Menedżera odbędzie się 17 stycznia 2013 r. (czwartek) o godz. 18.00 w Sali Widowiskowej Politechniki Łódzkiej, al. Politechniki 3a.

To już trzecia edycja Certyfikacji Menedżerów, wspólnego przedsięwzięcia Politechniki Łódzkiej i Klubu 500 – Łódź. Certyfikowanie menedżerów to modelowy przykład współpracy nauki z biznesem. W tym roku Certyfikaty otrzyma 31 osób, które przeszły pozytywnie wszystkie etapy oceny. Są wśród nich ci, którzy zarządzają firmami, jak i pracownicy niższego szczebla. 5 osób otrzyma certyfikat na poziomie strategicznym, 10 na poziomie operacyjnym (w tym 3 kobiety), 16 osób na poziomie podstawowym (w tym 7 kobiet). Są to w zdecydowanej większości przedstawiciele dużych i średnich firm, głównie produkcyjnych, handlowych i usługowych (również banki). Niektórzy po wcześniejszym uzyskaniu certyfikatu na poziomie operacyjnym w tym roku uzyskali certyfikat na poziomie strategicznym.

Dla organizatorów procesu certyfikacji najważniejsza u menedżerów jest wiedza i umiejętności potwierdzające ich kompetencje do zarządzania, a nie zdobyte formalnie wykształcenie. Aby otrzymać certyfikat kandydat musi dokonać samooceny własnych umiejętności menedżerskich, co jest często najtrudniejszym zadaniem, rozwiązać test wiedzy, umiejętnie przedstawić swoją sylwetkę i drogę zawodową oraz dobrze zaprezentować się w rozmowie kompetencyjnej z członkami Kapitały, w skład której wchodzą przedstawiciele Klubu 500-Łódź (6 osób), Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej (3 osoby) oraz przedstawiciel Wojewody Łódzkiego. Pracom Kapituły przewodzi Andrzej Moszura wybitny menedżer, wychowawca wielu adeptów sztuki zarządzania.

Dzięki temu innowacyjnemu przedsięwzięciu menedżerowie mogą przeanalizować swoje dokonania, sposób zarządzania, czy wykorzystanie potencjału zespołu, którym kierują. Jak podkreśla Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia doc. Marek Sekieta – Przed menedżerami stoją coraz to nowe wyzwania wynikające z procesów globalizacji i integracji rynków, sposobów komunikacji, dlatego tak ważne jest ciągłe sprawdzanie i potwierdzenie posiadanych umiejętności. Temu właśnie służy m.in. proces certyfikacji menedżerów zainicjowany trzy lata temu. Otrzymanie Certyfikatu wzmacnia poczucie wartości posiadanych kwalifikacji, daje firmie sygnał o potencjale jej pracowników, a agencjom typu headhunters wskazuje największe talenty.

Wszyscy Certyfikowani Menedżerowie otrzymują stosowny dokument oraz zostają wpisani do Księgi certyfikowanych menedżerów województwa łódzkiego.

W Gali udział wezmą m.in. Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska oraz Rektor PŁ prof. Stanisław Bielecki jako patroni honorowi, władze Politechniki Łódzkiej, Marszałek Województwa, władze miasta, zaproszeni goście z innych łódzkich uczelni, członkowie Klubu 500- Łódź oraz liczni przedstawiciele świata biznesu i nauki.

W części artystycznej wystąpi Akademicki Chór PŁ oraz młodzi artyści ze szkoły muzycznej.