Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowała bardzo interesujący projekt, którego cele jest aktywizacja zawodowa absolwentów uczelni wyższych na łódzkim rynku pracy. Rekrutacja do projektu trwa! Jeśli zależy Tobie na kształtowaniu swojej ścieżki zawodowej to koniecznie zapoznaj się z projektem PoMoC.

Projekt kładzie główny nacisk na zwiększenie skuteczności podejmowanych przez absolwentów działań związanych z poszukiwaniem zatrudnienia. Projekt zakłada uczestnictwo w grupowych oraz indywidualnych zajęciach, jak również praktyki zawodowe, dzięki którym absolwenci będą mogli zdobyć cenne doświadczenie zawodowe.

W trakcie sesji coachingowych, które prowadzone będą przez doradców zawodowych, absolwenci będą mogli doskonalić swoje umiejętności miękkie, które będą im niezbędne w przyszłej pracy zawodowej. Uczestnicy programu PoMoC będą mieć okazję do poznania swoich słabych i mocnych stron.

Praktyki zawodowe trwać będą trzy miesiące. W ich trakcie uczestnicy programu będą zdobyć swoje, pierwsze doświadczenia zawodowe i kształtować swoją ścieżkę zawodową w firmach i instytucjach regionu łódzkiego.

Czy warto skorzystać z takiego programu? Czy zajęcia stanowić będą odpowiednią "drogę do kariery"? Jeśli nie wiesz jak odnaleźć się na rynku pracy, to program PoMoC jest dla Ciebie doskonałym rozwiązaniem, które pozwoli Tobie na odnalezienie się na współczesnym rynku pracy.