politechnika łódzkaŻakoteka jest nowatorskim projektem, za którego organizacją stoją Koła Naukowe oraz Organizacje Studenckie, działające przy Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Każde spotkanie prowadzone będzie przez inną studencką komórkę i dotyczyć będzie odrębnej tematyki. W programie znajdą się także zajęcia dla studentów pierwszego roku, którzy jeszcze nie mieli czasu na zapoznanie się z wszystkimi aspektami studiowania. Serdecznie zapraszamy!

Koncepcja "Żakoteki" zrodziła się podczas jednej z Konferencji Kół Naukowych Wydziału Organizacji i Zarządzania. Jego uczestnicy zdali sobie sprawę, iż zaledwie garstka studentów czynnie angażuje się w działalność akademicką, która przekracza ramy programowe założone dla ich kierunku studiów. Koła naukowe oraz organizacje studenckie postanowiły połączyć swoje siły i wspólnie zadbać o zaangażowanie żaków w życie uczelni. Głównymi odbiorcami mają być Ci, którzy w mury Łódzkiej Politechniki zawitali niedawno, czyli studenci pierwszego roku.

Przedmiot zajęć będzie zgodny z zakresem działalności danej studenckiej "komórki", a wykładowcami zostaną oczywiście żacy wyższych lat. Jedni zatem dowiedzą się czegoś nowego, drudzy wiedzę utrwalą i poćwiczą wystąpienia publiczne. Poza przekazywaniem informacji - a właściwie przede wszystkim - warsztaty mają mieć jeszcze jeden cel. "Z założenia chcieliśmy przedstawić studentom pierwszego roku zarys ruchu akademickiego oraz zachęcić ich do działania na rzecz uczelni." - komentowała przed rokiem Monika Kuliberda, inicjatorka i liderka poprzedniej edycji - "Odnieśliśmy sukces. Bezpośrednio po szkoleniach wielu ich uczestników postanowiło aktywnie działać na naszym wydziale".
Żakoteka na Politechnice Łódzkiej
Żakoteka odniosła jednak ogromny sukces wśród studentów I roku. Wielu z nich dołączyło do wydziałowych kół naukowych, a kilka osób zgłosiło się do Wydziałowej Rady Samorząd. „Samo ukończenie studiów nie gwarantuje sukcesu na rynku pracy. Większość młodych ludzi ma jednak dziś wykształcenie wyższe. Pracodawcy zaczynają zwracać uwagę na własną inicjatywę na uczelni – tą niezwiązaną z zajęciami" - mówiła Sylwia Binkiewicz.

Ówczesna studentka pierwszego roku zarządzania, była jedną z osób, które dołączyły do szeregów jednego z Kół. Dziś sama jest jedną z głównych koordynatorów akcji. -"Przez ten rok wiele się nauczyłam, poznałam wspaniałych ludzi, zdobyłam ciekawe kontakty – m.in. z pracodawcami. Jestem wdzięczna organizatorom poprzedniej edycji, bo dzięki Żakotece znalazłam się w tym miejscu, dlatego w tym roku tak mocno ją wspieram".

Każdy uczestnik Żakoteki może wziąć udział w dowolnej liczbie szkoleń – organizatorzy niczego nie narzucają żakom! Harmonogram warsztatów przedstawia się następująco:
1) KN Zarządzania Zasobami Ludzkimi „Experience", 25.11.2013. "Jak skutecznie realizować projekty, czyli sztuka zarządzania czasem". Studenci poznają m.in. najważniejsze metody i techniki planowania strategii działania oraz dowiedzą się jak wyznaczyć swoje priorytety i efektywnie wykorzystać czas w ciągu dnia
2) Enactus, 27.11.2013. "Co ma wspólnego komputer z sadzonką drzewa? - czyli zaplanuj biznes odpowiedzialny społecznie" – Szkolenie o tematyce Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Jak zaplanować swój biznes tak, aby jako przedsiębiorca być odpowiedzialnym za wpływ swoich decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko zachowując najwyższe standardy etyczne.
3) KN BHP i Ergonomia, 28.11.2013. ''Wypadki chodzą po ludziach." Kiedy można mówić o wypadku przy pracy? Obowiązki pracodawcy i służb BHP po wypadku. Prawa pracownika i świadczenia pieniężne, jakie mogą mu przysługiwać.
4) KN Biznes Ludzie Technologie, 3.12.2013. ''Ułatw sobie życie na Politechnice – przewodnik PierwszoŻaka". Celem naszego szkolenia jest wyjaśnienie najważniejszych aspektów dotyczących studiowania, takich jak zrozumienie programu ECTS czy odbycie praktyk.
5) KN Zarządzania Produkcją i Konsultingu, 5.12.2013. ''5S - Spraw, aby Schludnie zorganizowane Stanowisko pracy podwyższyło Skuteczność i Satysfakcję pracownika". Szkolenie z zakresu metody 5S, która określa podstawowe zasady organizacji miejsca pracy, utrzymywania czystości i porządku w ramach jednolitego standardu zarządzania.

Zgłoszenia studentów pierwszego roku przyjmowane są przez internetowy formularz na stronie:
www.zakoteka.p.lodz.pl
Żakotekę możecie także śledzić na Facebook'u:
https://www.facebook.com/zakoteka