W dniu 9 czerwca br. na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych w Łodzi odbyła się konferencja pt. "Jak wykorzystać potencjał absolwentów – doświadczenia i dobre praktyki współpracy uczelni z otoczeniem". Organizatorami byli: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych w Łodzi, Stowarzyszenie Absolwentów tego wydziału oraz firma PL EUROPA S.A.

Celem konferencji było przedstawienie i przedyskutowanie odmiennych systemów współpracy uczelni z otoczeniem. Przykładem były innowacyjne rozwiązania stosowane na polskich uczelniach, Harvardzie i MIT.
logo connection
Uczestników konferencji przywitał prof. dr hab. Tomasz Domański - dziekan WSMiP UŁ, który opowiadał o sukcesach uczelni wynikających ze współpracy z absolwentami. W kolejnym przemówieniu kierownik biura ds. współpracy z biznesem i absolwentami WSMiP UŁ - dr Tomasz Kamiński przekonywał, iż budowanie trwałych relacji uczelni z otoczeniem warto rozpocząć od absolwentów. - Absolwenci są najbardziej „naturalnymi" partnerami, w stosunku do których nie trzeba przełamywać wielu barier typowych dla budowania relacji „od zera" - podkreślił.

Druga część konferencji dotyczyła praktyk w relacjach uczelnia i otoczenie społeczno-gospodarcze. Wzorem były doświadczenia Uniwersytetów: Adama Mickiewicza w Poznaniu, Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także UŁ. Konferencję zamykał panel obejmujący problematykę budowania relacji ze studentami oraz późniejszymi absolwentami. Mottem przewodnim ostatniej części konferencji było stwierdzenie: dobra oferta nauczania dla studentów, przekłada się na owocną współpracę z późniejszymi absolwentami.

Projekt wzbudził zainteresowanie m.in. władz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dr Radosław Rybkowski, pełnomocnik rektora UJ zaznaczył, że współpraca z absolwentami jest najlepszą wizytówką dla uczelni wyższych, dlatego warto skorzystać z doświadczeń Uniwersytetu Łódzkiego.

Konferencja była podsumowaniem projektu „Connection – model współpracy uczelni z biznesem", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Z projektem można zapoznać się zaglądając do bezpłatnego podręcznika www.projektconnection.pl/do-pobrania/ oraz na stronę: www.projektconnection.pl