Zakończenie działalności Wyższej Szkoły Kupieckiej w ŁodziŁódzka uczelnia kończy swoją działalność dydaktyczną. Do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wpłynął właśnie wniosek w tej sprawie. WSK była swego czasu najbardziej rozpoznawalną uczelnią prywatną działającą w Łodzi.

Uczelniany budynek przy ul. Pojezierskiej w Łodzi stoi opuszczony. Nieliczni studenci Wyższej Szkoły Kupieckiej uczyli się w małym budynku rektoratu. Informacji na temat losów uczelni próżno także szukać na oficjalnej stronie internetowej – ostatni wpis datowany jest na październik 2014 roku.

Resort nauki poinformował, że otrzymał wniosek spółki Varimpex, założyciela Wyższej Szkoły Kupieckiej, o wyrażenie zgody na likwidację uczelni.

MNISW czeka jednak na uzupełnienie brakujących dokumentów. Nie wiadomo bowiem ilu studentów i w jakim trybie nadal uczy się w WSK i jakie uczelnia ma plany odnośnie zakończenia przez nich nauki.