Targi Edukacyjne w Łodzi (5-6.03) organizowane są od osiemnastu lat z myślą o młodych osobach, które stają przed wyborem najlepszej drogi kształcenia. To jedno z największych w Polsce wydarzeń mających na celu prezentację szerokiej oferty szkół publicznych i prywatnych, uczelni z całego kraju oraz placówek zajęć pozaszkolnych. W tym roku targom towarzyszy różnorodny i wyjątkowo bogaty program konferencji.
 
targi lodz plakat 

Na każdym etapie naszego życia jesteśmy zmuszeni do podejmowania ważnych decyzji, nierzadko takich, które mają wpływ na nasze dalsze życie. Takim wyborem jest na pewno wybór szkoły i dalszej drogi rozwoju intelektualnego. W podjęciu tej trudnej i ważnej decyzji na pewno pomoże udział w Łódzkich Targach Edukacyjnych, gdzie będzie można poznać szeroką ofertę edukacyjną szkół, a także spotkać się z nauczycielami i zapoznać się z opinią uczniów na temat interesującej nas placówki.

Znajdź studia dla siebie 

Uczestnictwo w Targach potwierdziło blisko 130 szkół, instytucji i firm, które zaprezentują swoje usługi i produkty młodzieży oraz gronu pedagogicznemu z województwa łódzkiego. Propozycje dla maturzystów przedstawi blisko 30 szkół wyższych, a wśród nich wiele łódzkich placówek, na czele z uczelnią partnerską tegorocznych targów - Uniwersytetem Łódzkim. Uniwersytet Łódzki przygotował bardzo ciekawy program warsztatów ukazujących możliwości, jakie otwiera przed młodymi ludźmi kształcenie na poziomie wyższym. Uczniowie stojący przed wyborem kierunku studiów będą mogli porozmawiać także z przedstawicielami uczelni spoza Łodzi m.in. Politechniki Częstochowskiej, Wojskowej Akademii Technicznej z Warszawy, czy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z Olsztyna. Oferta targowa jest także bogata w prezentację szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z Łodzi i regionu łódzkiego.

Od początku organizacji targów edukacyjnych, MTŁ ściśle współpracuje z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. Również w tym roku Łódzkie Targi Edukacyjne wspierane są przez Centrum. Dzięki tej współpracy jak co roku, w ramach targów odbędzie się szereg szkoleń, seminariów i konferencji dot. szkolnictwa zawodowego oraz Forum Pracodawców. Będzie można też skorzystać ze wskazówek specjalistów z Powiatowego Urzędu Pracy, którzy pomogą młodzieży świadomie zaplanować ścieżki edukacyjno-zawodowe zgodne z jej zainteresowaniami i predyspozycjami. Konsultanci Centrum także podzielą się wiedzą na temat rynku pracy i zawodów, na które w przyszłości będzie największe zainteresowanie.

Kogo szukają pracodawcy? 

Podczas tegorocznej edycji targów oprócz oferty edukacyjnej, duży nacisk kładziony jest na szeroką prezentację programów praktyk prowadzonych przez przedsiębiorców z regionu łódzkiego. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rynku zorganizowany zostanie Salon i Forum Pracodawcy. Udział w nich wezmą firmy i instytucje proponujące programy praktyk, współpracujące ze szkołami zawodowymi w celu wykształcenia przyszłych, potencjalnych pracowników posiadających bardzo konkretne umiejętności. Salon oraz Forum Pracodawcy to komplementarne działania mające dwa podstawowe cele: pobudzenie współpracy na linii przedsiębiorcy szkoły zawodowe oraz zaprezentowanie młodzieży, jakie kierunki kształcenia zapewnią im ciekawe miejsca pracy w przyszłości. Poprzez poszerzenie oferty targów o prezentację pracodawców MTŁ wspiera działania Łodzi i regionu zmierzające ku aktywizacji zawodowej mieszkańców i w konsekwencji obniżeniu stopy bezrobocia.

Gościem specjalnym tegorocznej edycji Targów Edukacyjnych będzie Joanna Skrzydlewska, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, która w ramach Forum Pracodawcy (5.03) przybliży tematykę związaną z Rolą Unii Europejskiej we wspieraniu edukacji w Województwie Łódzkim.

Dla nauczycieli i rodziców 

Ciekawostką XVIII Targów Edukacyjnych będzie seminarium nt.: Gry edukacyjne i gamifikacja w procesie nauczania, którego organizatorem jest Klaster Gamedav. W ramach wykładów rodzice i nauczyciele będą mieli niepowtarzalną okazję do poszerzenia wiedzy na temat zalet współczesnych gier edukacyjnych, ich wpływu na dzieci i młodzież oraz poznają jak wykorzystać gamifikację w procesach edukacyjnych. (6.03. godz. 13.00-18.00).

Dla miłośników ekologii i kreatywnych form spędzania wolnego czasu oraz nauki poprzez zabawę i kontakt z naturą już po raz drugi od będzie się Salon Edukacji Ekologicznej. Na wydzielonej przestrzeni ofertę zaprezentują instytucje publiczne i prywatne, które na co dzień zajmują się edukacją ekologiczną i działalnością w zakresie ochrony środowiska. Oferta Salonu skierowana jest do rodziców, dzieci i młodzieży oraz grona pedagogicznego.

Podczas Targów nie zabraknie również propozycji zajęć dodatkowych i rozwijających pasje. Wśród wystawców pojawią się m.in. szkoły języków obcych, szkoły tańca, biura podróży. Na scenie odbędzie się wiele pokazów, prezentacji i występów m.in. grup tanecznych, pokazy fryzjerstwa, czy sztuk walki. Będzie można również podziwiać niepowtarzalne pokazy fizyków i chemików będących studentami Uniwersytetu Łódzkiego.

Zapraszamy do zwiedzania targów 5.03.2015 godz. 10.00-18.00 oraz 6.03.2015 godz. 9.00-18.00. XVIII Łódzkie Targi Edukacyjne odbędzie się w hali Expo-Łódź, przy al. Politechniki 4 w Łodzi. Szczegółowe informacje o wydarzeniach towarzyszących targom i wystawcach znajdują się na stronie www.targiedukacyjne.com