ul wz logoPrzedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami na studiach I stopnia oraz Business Management na studiach II stopnia - takie kierunki będzie można studiować w Łodzi. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w ten sposób odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy i oczekiwania studentów.

Nowe kierunki zapewnią studentom przygotowanie do pracy w firmach krajowych i zagranicznych. Pozwolą na założenie i prowadzenie firmy, zrozumienie zachodzących w niej procesów, skuteczne pozyskiwanie funduszy, a także zarządzanie projektami i pracę na stanowisku menedżera, również w środowisku międzynarodowym.

Maturzyści mogą teraz wybrać kierunek Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami. Natomiast osoby, które ukończyły już studia licencjackie w dowolnej dziedzinie, mają możliwość podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku Business Management – magisterskich studiach uzupełniających, prowadzonych w języku angielskim.

Zarządzanie biznesem w języku angielskim
 
Wydział Zarządzania UŁ zaprasza na magisterskie studia uzupełniające na kierunku Business Management. – Rozmowy z praktykami pokazały, że istnieje zapotrzebowanie na pracowników, którzy będą potrafili wnieść świeże spojrzenie do funkcjonowania organizacji. Absolwent tego kierunku będzie rozumiał zasady biznesu, przedsiębiorstwo i zachodzące w nim procesy, a jednocześnie będzie potrafił zadawać właściwe pytania dotyczące działania firmy. Będzie obserwatorem, którego świeże spojrzenie i podejście do pracy pozwoli na wniesienie wymiernej wartości dla pracodawcy
– podkreśla dr Jerzy Czarnecki, kierownik kierunku Business Management.

Program kierunku został opracowany w taki sposób, aby studenci potrafili stosować techniki organizatorskie w już funkcjonujących strukturach, identyfikować problemy organizacyjne, dylematy kompetencyjne i etyczne oraz wdrażać rozwiązania usprawniające pracę w firmie. Jednym z zadań stojących przed studentami będzie symulacja funkcjonowania modelowego przedsiębiorstwa, która pozwoli na rozwiązywanie licznych problemów funkcjonalnych, ale też zwróci uwagę na kwestie ogólne, takie jak na przykład projekt organizacji, czy potrzebę kompleksowego traktowania firmy. Studia drugiego stopnia na kierunku Business Management są przeznaczone dla absolwentów studiów licencjackich, niezależnie od dyscypliny.

Oczekujemy, że nasi studenci będą się różnili w zakresie ukończonych wcześniej studiów, ponieważ wtedy będą mogli uczyć się od siebie nawzajem odmiennych podejść i punktów widzenia – dodaje doktor Czarnecki. Absolwenci będą przygotowani do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem i zachodzącymi w nim procesami. Uzyskają wiedzę w zakresie konsultingu i doskonalenia organizacji oraz kompetencje do pracy w zawodzie specjalisty do spraw konsultingu, doskonalenia organizacji czy do spraw administracji i rozwoju. Studia są prowadzone w języku angielskim, co zapewni słuchaczom stały kontakt z językiem specjalistycznym i możliwość pracy w przedsiębiorstwach międzynarodowych w przyszłości – tym bardziej, że jednym z obowiązkowych elementów programu studiów jest realizacja projektu w realnym przedsiębiorstwie.

Jaki powinien być kandydat? Ważny jest duch przedsiębiorczości
 
Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami to interdyscyplinarny kierunek I stopnia, który powstał w odpowiedzi na oczekiwania młodych ludzi i potrzeby rynku. Jego studenci zdobędą wiedzę oraz praktyczne doświadczenia w zakresie uruchomienia i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, zarządzania innowacjami czy doradztwa w rozwoju biznesu. Zdobyte w trakcie nauki umiejętności pozwolą na efektywne pozyskiwanie i wykorzystywanie funduszy we wdrażaniu innowacji w przedsiębiorstwie.

- Widoczne jest zapotrzebowanie na znaczny udział małych i średnich przedsiębiorstw w strukturze i rozwoju gospodarki. Istnieje potrzeba przygotowywania młodych ludzi do prowadzenia takiej działalności. Studenci szukają ścieżki zaistnienia na rynku pracy, a sami absolwenci zakładają własne firmy. Dlatego postanowiliśmy wykorzystać dotychczasowe doświadczenia i przekształcić istniejącą już specjalność w osobny kierunek, w pełni poświęcony przygotowaniu młodych ludzi do prowadzenia własnej działalności – mówi prof. nadzw. dr hab. Tomasz Czapla, Prodziekan ds. Programowych i Studenckich WZ UŁ.

Celem programu jest pełne przygotowanie studentów do założenia firmy, począwszy od idei do jej realizacji – zdobędą oni wiedzę na temat marketingu, finansów, organizacji czy zarządzania ludźmi. Bardzo ważna jest też innowacyjność i odpowiedź na pytanie jak wdrażać ją do firmy. Absolwenci będą potrafili nie tylko założyć i prowadzić własne przedsiębiorstwo, ale także zarządzać projektami, pozyskiwać fundusze i realizować programy unijne. Ponadto znajdą szerokie możliwości zatrudnienia, między innymi w zawodzie menedżera, animatora gospodarczego ds. rozwoju technologicznego, specjalisty lub konsultanta w instytucjach transferu technologii, parkach technologicznych, inkubatorach przedsiębiorczości czy przedsiębiorstwach społecznych. Przy realizacji tego programu współpracują uniwersytety między innymi z Niemiec, Hiszpanii czy Włoch. Pozwala to studentom na nawiązanie kontaktów i zdobycie umiejętności pracy w środowisku międzynarodowym.