24. Dni Kariery w Łodzi9 marca odbędzie się kolejna już edycja targów pracy, praktyk i staży „Dni Kariery w Łodzi”, w trakcie których będziecie mogli postawić swój pierwszy krok na drodze do kariery zawodowej. Dni Kariery to bowiem świetna okazja, żeby osobiście poznać pracodawców, którzy chcą poszerzyć swoje zespoły o młodych i ambitnych pracowników.

Rokrocznie liczba ofert pracy, praktyk i staży widocznie się zwiększa, a pracodawcy coraz chętniej decydują się na zatrudnienie osób zaraz po ukończeniu studiów. Niezmiennie wśród branż cieszących się największym zainteresowaniem absolwentów, a także oferujących dużą ilość wakatów, wymienić należy: handel i sprzedaż, obsługa klienta, a także: bankowość, finanse, ubezpieczenia, IT. Pracodawcy poszukują w szczególności absolwentów kierunków inżynierskich, np. budownictwa, automatyki i robotyki oraz informatyki, ale rośnie także liczba ofert dla absolwentów kierunków ekonomicznych oraz tych poświęconych aspektowi zarządzania – zwłaszcza HR. Osoby, które nie posiadają doświadczenia, już podczas studiów mogą jednak podjąć pracę na stanowisku asystenta, co pozwala w późniejszym czasie pewniej wejść na rynek pracy.

Osoby mające trudności ze znalezieniem pracy, podczas wydarzenia będą mogły skonsultować swoje CV, a także uzyskać wskazówki z zakresu np. autoprezentacji podczas rozmowy rekrutacyjnej. Jest to również okazja podjęcia rozmowy z przedstawicielami firm. Najwięcej ofert pracy znajdą studenci III, IV oraz V roku studiów i absolwenci kierunków ekonomicznych, finansowych, konsultingowych, marketingowych oraz filologii – znajomość języków obcych będzie ogromnym atutem. Wykształcenie ekonomiczne czy władanie językami obcymi zostaną docenione zwłaszcza w dużych firmach i korporacjach – przedstawicieli wielu z nich będzie można spotkać na Dniach Kariery, m.in.: KPMG, EY, Deloitte, PZU, PwC i wiele innych.

Kim chcesz zostać w przyszłości? Jeszcze nie wiesz? Sprawdź już teraz, jakie zawody mogą być modne za kilkanaście lub kilkadziesiąt lat...

Dni Kariery to jednak nie tylko możliwość rozwinięcia swojej przyszłej kariery zawodowej, ale również duża dawka dobrej zabawy. W wydzielonej Strefie Chillout każdy uczestnik wydarzenia, po spotkaniach z pracodawcami, będzie mógł odpocząć przy dźwiękach muzyki. Organizatorzy pomyśleli także o licznych konkursach z ciekawymi nagrodami.

Organizatorami Dni Kariery są studenci z AIESEC Łódź. AIESEC to globalna organizacja prowadzona przez młodych ludzi, która od ponad 66 lat realizuje program praktyk i wolontariatów, docierając do 124 krajów i terytoriów. W Polsce jesteśmy obecni w 17 największych ośrodkach akademickich, gdzie poprzez realizowane projekty i pracę zespołową umożliwiamy studentom rozwój osobisty i profesjonalny. Kształtujemy wśród nich postawę przedsiębiorczości oraz umiejętności miękkie, np. zarządzanie zespołem, czasem. Rozwijamy przyszłych liderów, którzy w odpowiedzialny sposób będą wpływali na swoje lokalne otoczenie.