aheW dniach 15-16 marca 2018 roku odbędzie 3. Edycja konferencji naukowej Profesjonalizacja kreatywności. Celem konferencji jest przedstawienie najważniejszych zalet twórczego i kreatywnego myślenia w takich obszarach jak edukacja, biznes, sztuka oraz działalność organizacji społeczności lokalnych i pozarządowych. Organizatorem wydarzenia jest Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.

Konferencja została przygotowana z myślą o wszystkich, którym kreatywne i twórcze myślenie jest bliskie. Do udziału w konferencji, w roli partnerów, zaproszone zostaną instytucje, które są zainteresowane implementacją kreatywności. Formuła konferencji jest otwarta. Dopuszczamy różne formy prezentacji idei i dzieł, a także do prezentacji własnych i oryginalnych propozycji twórczej wymiany myśli o rzeczywistości czy własnych twórczych działaniach. Program konferencji przewiduje skupienie się na problematyce kreatywności w różnych obszarach kreatywności, w tym pracy związanej z edukacją, biznesem, działalności społecznej na rzecz ośrodków lokalnych, działalności organizacji pozarządowych. W programie konferencji pojawią się również treści związane z arteterapią, nowymi mediami oraz sztuką.

W skład Komitetu Naukowego III edycji Konferencja Naukowa Profesjonalizacja Kreatywności wchodzą:
  • Prof. dr hab. Wiesław Karolak, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi (przewodniczący),
  • Prof. AHE dr Makary Stasiak, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi,
  • Prof. dr hab. Andrzej Falkowski, Uniwersytet SWPS,
  • Prof. dr hab. Krzysztof J. Szmidt, Uniwersytet Łódzki,
  • Prof. dr hab. Eugeniusz Józefowski, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu,
  • Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak, Uniwersytet Warszawski,
  • Prof. nadzw. dr hab. Janina Uszyńska-Jarmoc, Uniwersytet w Białymstoku,
  • Dr hab. Irena Pufal-Struzik, prof. UJK , Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
  • Dr Mateusz Grzesiak.
.be">
.be

Więcej informacji o konferencji znajdziesz tutaj.

Jak studiuje się na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi?